Turvallisempaa Kevytyrittäjyyttä | FREE-Kevytyrittäjä

Turvallisempaa Kevytyrittäjyyttä

#enpelkää

”Turvallisempaa kevytyrittäjyyttä- kampanja perustettiin auttamaan kiusaamisen ja syrjinnän kohteeksi joutuneita itsensätyöllistäjiä sekä vaikuttamaan heitä koskevaan lainsäädäntöön. #enpelkää -kampanjan idea on nostaa esiin vaiettu ja kasvava ongelma – työyhteisöissä tapahtuva kiusaaminen ja häirintä.” 

– Joonas Tuompo / Free-Laskutus Oy, Toimitusjohtaja

Kevytyrittäjätkin kokevat kiusaamista

Kampanjan taustaa

Suomessa on noin 100 000 kevytyrittäjää ja lähes 300 000 yksinyrittäjää, jotka ovat jääneet työsuojelulainsäädännön ulkopuolelle. Tämä räjähdysmäisesti kasvava itsensä työllistäjien rohkea joukko jää täysin ilman turvaa työyhteisöissä tapahtuvaan kiusaamiseen liittyen. Free-Laskutus haluaa nostaa esiin uusien työnteon muotojen tuomat ongelmat, erityisesti työpaikkakiusaamisen.

Free-Laskutus on tunnistanut, että kevytyrittäjien, freelancereiden ja yksinyrittäjien kokema työpaikkakiusaaminen on yllättävän yleinen ongelma ja vaiettu asia. Itsensä työllistämisen ja yksinyrittäjien määrä kasvaa koko ajan ja ellei lainsäädäntö tarjoa mahdollisuuksia puuttua heidän kaltoinkohteluun niin suunta itsensä työllistämisen ja yrittäjyyden tukemisessa on väärä. Tämän takia Turvallisempaa Kevytyrittäjyyttä – kampanja, jonka tunnuksena toimii #enpelkää, on olemassa.

Jan Vapaavuori

Pormestari, Helsinki

 

 Jan Vapaavuori koki #enpelkää -kampanjan niin tärkeäksi, että hän ryhtyi kampanjan suojelijaksi.

Työpaikoilla tapahtuva kiusaaminen

Kiusaaminen on arka aihe

Kiusaaminen voi olla monille vaikea asia käsitellä. Joko sitä on kokenut tai nähnyt sen tapahtuvan ja jälkikäteen siitä on ollut vaikeaa puhua kenellekkään, koska on pelottanut. Etenkin toimeksiantajan kanssa asiaa on vaikea käsitellä, koska siitä herää itselleen paljon kysymyksiä: Tuleeko tämä vaikuttamaan uraani? Mitä kollegani ajattelevat? Kuulostanko tyhmältä, jos kerron tästä?

”Olisinko voinut tehdä toisin?”

Kysymys tapahtuneen jälkeen, joka jää monesti vaanimaan. Olisinko voinut estää sen tapahtumista? Olisinko voinut kertoa siitä? Olisinko voinut tehdä jotain toisin? Kannustammekin kaikkia toimimaan esimerkillisesti ja puuttumaan kiusaamistapauksiin. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi työpaikalla. Olit sitten palkansaaja, kevytyrittäjä tai yrittäjä.

Ota yhteyttä tukeemme:

 

S-posti: enpelkaa@freelaskutus.fi

Kiusaamisen eri muotoja

Työpaikalla voi esiintyä niin henkistä kuin fyysistä kiusaamista. Työpaikkakiusaaminen on monimuotoista ja voi ilmetä hyvin erilaisin tavoin.

Eristäminen

  • Henkinen, jolloin henkilölle ei puhuta, häntä ei kuunnella tai häntä ei kutsuta yhteisiin sosiaalisiin tapaamisiin tai tapahtumiin.
  • Fyysinen, jolloin työntekijä esimerkiksi siirretään työskentelemään muualle kuin muu työyhteisö. Hänelle ei suorastaan tehdä tilaa missä työskennellä.
  • Eristäminen voi johtaa myös koko työyhteisöstä eristämiseen.

Piikittely

Piikittely on henkilön lausumia sanoja ja huomautuksia, jotka kohdistuvat tiettyyn henkilöön. Piikittely voi alkaa harmittomana yksittäisenä tapauksena ja jatkuessaan aiheuttaa pysyviä henkisiä vaurioita.

Henkilön mustamaalaaminen

Mustamaalaaminen esiintyy puhumalla pahaa toisen selän takana, väärien tai valheellisten puheiden levittämisenä, yksityiselämän ja työnteon arvosteluna ja pilkkaamisena muiden ihmisten kuullen.

Fyysinen väkivalta

Fyysinen väkivalta voi esiintyä esimerkiksi tönimisenä, hiusten vetämisenä, huitomisena tai potkimisena. Usein koetaan fyysinen väkivallan uhkaa, jolloin uhria suoraan uhataan fyysisellä väkivallalla. Huutaminen tai muu agressiivinen käytöksen vuoksi henkilö kokee olonsa uhatuksi.

Vähättely

Ammatillisen osaamisen jatkuva arvostelu ja alaslyöminen voi olla kommentointia tai huomauttelua siitä kuinka toinen ei ole riittäväni hyvä. Tämä usein johtaa itsensä ja taitojensa epäröintiin. Esimiehiltä tullessa tämä voi ilmetä esimerkiksi mielipiteiden vähättelynä ja siinä että ei anneta ammatillisen osaamisen tasoisia työtehtäviä tai annateaan pelkästään negatiivisia palautteita.

Esimiesaseman väärinkäyttö

Esimiesaseman väärinkäyttö on epäasiallista vallan käyttämistä ja voi ilmetä esimerkiksi nöyryyttävänä käskyjen antamisena, sovittujen työehtojen muuttamisena laittomin perustein ja toistuvana puuttumisena työtekoon perusteettomasti.

Seksuaalinen häirintä

Seksuaalinen häirintä ja ahdistelu on seksuaalista puhetta tai koskettelua, joka ei ole toivottua ja joka tuntuu vastenmieliseltä. Häpeän tai leimaantumisen pelossa uhrin voi olla vaikea kertoa asiasta ja muut ihmiset saattavat tietäessäänkin kokea asian vaikeana ja vaieta asiasta.

Uhkailu

Uhkailu saattaa ilmetä kiristämisenä jolloin pelotellaan joko fyysisellä väkivallalla tai muulla henkilökohtaiseen elämään tai työelämään liittyvällä asialla.

Työpaikkakiusaaminen voi ilmetä eri muotoina, kuten ilmeinä, eleinä, sanoina tai tekoina. Se on huonoa työkäyttäytymistä; mykkäkoulua, ivallisia kommentteja, eristämistä, mustamaalaamista, mielenterveyden kyseenalaistamista, piikittelyä, hyökkäämistä, nöyryyttämistä ja muuta käyttäytymistä, joka haittaa työn tekemistä. Työpaikkakiusaamisen kohteena oleva henkilö joutuu puolustuskyvyttömään tilaan. Joskus kiusattu ei huomaa olevansa kiusattu.

Me vaadimme kevytyrittäjille yhtä turvallisen työympäristön kuin palkansaajillakin.

”Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.”

– Työsuojelulain 4 Luku 18§

”Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.”

Työsuojelulain 5 Luku 28§

Lain mukaan henkinen pahoinpitely on rangaistava teko

Pitkään jatkunut vakava kiusaaminen voi johtaa uhrin ahdistukseen, muuhun psyykkisesti haitalliseen tilaan tai mielenterveyden häiriöön, tai jopa itsemurhaan. Näissä tilanteissa kyseessä voi mahdollisesti katsoa olevan henkinen pahoinpitely, jos rikoksentekijä on tahallisesti aiheuttanut uhrille tällaisia seurauksia.

Jan Vapaavuoren mielestä sanomamme on niin tärkeä, että hän ryhtyi kampanjan suojelijaksi.

Jan Vapaavuori

Pormestari, Helsinki

Kaikilla on oikeus omaan työrauhaan

Free-Laskutus tukenasi!

Ota yhteyttä: enpelkaa@freelaskutus.fi 0203 32344 Puhelintuki avoinna kello 12-14 arkipäivisin

Muista laittaa yhteystietosi, koska soitamme sinulle aina takaisin mahdollisimman pian. Keskustelemme kanssasi puhelimitse ja suunnitellaan jatkotoimet. Voimme yhdessä täyttää toimeksiantajalle menevän häirintäilmoituslomakkeen, jonka voimme lähettää osaltasi anonyymisti. Tärkeää olisi saada myös todistajiksi tapahtuman nähneitä tai kuulleita mukaan.

Toimeksiantajalla on 14 arkipäivää aikaa vastata tai antaa oma selvitys tapahtuneesta. Toimeksiantajaasi emme voi kuitenkaan pakottaa vastaamaan häirintälomakkeeseen. Jos saamme toimeksiantajaan keskusteluyhteyden tilanne yleensä korjaantuu. Jos toimeksiantaja ei reagoi voidaan konsultoida lakimiestä, joka antaa neuvoa siitä, täyttyykö rikosnimikkeet (henkinen) pahoinpitely tai vamman tuottaminen.

Seuraava vaihe on rikosilmoituksen teko yhdessä lakimiehen kanssa. (HO on tuominnut näistä teoista erilaisiin korvauksiin ja rangaistusasteikko on sakko tai maksimi 2 vuotta vankeutta)

Kokeile kevytyrittäjyyttä jo tänään!

Liittyminen on ilmaista nyt ja aina eikä velvoita sinua mihinkään. Maksat palvelun käytöstä vasta kun alat vastaanottamaan suorituksia.

Kysyttävää? Autamme mielellämme.

 asiakaspalvelu@freelaskutus.fi
 0203 323 45